Hem

First Response & Security Consulting

 

 

Bedriver utbildningar inom första hjälpen samt HLR och föreläser inom området akut omhändertagande av sjuka eller skadade personer, olycksfall, sjukvård, mänskliga rättigheter, hälsa och friskvård,

 

Vår konsultverksamhet lämnar råd och anvisningar i säkerhet samt bevakningsfrågor.

Paket Enskild

 

Detta paket riktar sig mot Enskilda Företagare samt Privatpersoner.

Paket Service

 

Detta paket riktar sig mot Föreningar, Kommuner, Företag samt Vården.

Paket Konsultering

 

Detta paket riktar sig mot Kunder med behov av det lilla extra.

AFS 1999:7 - FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD

 

 

I "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. När Arbetsmiljöverket skriver om första hjälpen avser man:

 

de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling

de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.

de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Behovsanalys

Vi genomfört en säkerhetsinventering, riskinventering och riskanalys på din arbetsplats.

Föreslagna åtgärder

Vi kan även hjälpa till med kontakter för leverantörer av utrustning och personella tjänster .

Situation & Problematik

Kontroll av Situation & Problematik i verksamhet gör det möjligt att sätta in fler resurser om situationen skulle kräva det för att säkra sårbara ytor.

Detaljerad Rapportering

Sammanstälande av inventeringensom tydliggör vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska uppfylla de olika krav som finns enligt tex lagstiftning, praxis och erfarenhet.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

 

 

Med ett ökat spänt säkerhetsläget samt större kriminella nätverk och terroristhot i världen så krävs det mer av företagare och privatpersoner när det kommer till Hälsa eller Personskydd, Vi på First Response & Security Consulting tycker att ni ska fortsätta som vanligt med erat företagande och överlåta skydd samt säkerhetstänkandet till oss, Vi agerar som ett dolt skyddsnät eller kompliment till eran affärsverksamhet eller person.

 

First Response & Security Consulting bedriver Utbildning inom Första Hjälpen / Hjärt & Lungräddning Vuxen / Barn, samt Föreläser/Verkar inom området Akut omhändertagande av Sjuka eller Skadade personer, Olycksfall, Sjukvård, Mänskliga Rättigheter, Hälsa och Friskvård samt Konsultverksamhet där vi lämnar råd och anvisningar i Säkerhets samt Bevakningsfrågor för Företagare som Privatperson.

Att tänka på:

 

 

 

I brådskande nödsituationer ring 112 och tillkalla ambulans

och/eller polis.

 

Var beredd på att tala om:

 

• vem du är och varifrån du ringer

 

• vad som hänt och hur många som är inblandade

 

• typ av skada eller besvär

 

• du kan behöva ge en färdbeskrivning, se till att den finns

nedskriven vid telefonen.

 

Gå ut och möt ambulansen eller annat utryckningsfordon

 

 

 

 

Information och utbildning

 

Första hjälpen

 

Med Första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras direkt då en person blivit skadad eller

akut sjuk. Det kan exempelvis vara att hålla en person vid liv fram till att ambulansen kommer eller att minska skadorna genom att genast spola ögonen om någon har fått stänk av frätande ämne.

Första hjälpen innebär också att se till att den skadade eller sjuke kommer under vård.

För att klara av detta behöver man ha en beredskap för första hjälpen.

 

Krisstöd

En kris beskrivs ofta som en händelse där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att jag ska förstå och kunna hantera situationen. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot

First Response & Security Consulting

 

 

For a Safe Life.

 

 

Utöver den samlade erfarenheten och sakkunskapen inom den egna organisationen har vi tillgång till ett globalt nätverk av aktörer med stor professionalism, för oss är säkerhet något som skall tas med stort allvar, ett hot är allting som kan skada dig och din verksamhet.

 

 

 

Alla våra instruktörer är certifierade av Svenska HLR rådet i Första hjälpen samt HLR.

 

 

 

KONTAKT INFORMATION

 

First Response & Security Consulting Sverige AB

 

Bankgiro: 5228-5913

 

Email: info@fireseco.com

Telefon: 072 159 58 26

076 701 87 11

Copyright @ First Response & Security Consulting Sverige AB